Ingen trening i morgen 2 juni.

Grunnet forbud mot skyting fra brannmesteren blir det ingen skyting på Buttentjern i morgen 2 juni. Vi får satse på en skikkelig regnskyll etter hvert slik at skyting kan avholdes.

Vi kommer tilbake med nærmere dato.

Postet i Nyheter

NM BR juni avlyst.

På grunn av praktiske utfordringer blir BR stevnet i juni avlyst. Vi kommer tilbake med mere informsjon på fremtidige planer, treninger og stevner.

Postet i Nyheter

Resultater NM UNL og NM F-Class på Buttentjern

 

Øverste bilde, resultater F-Class. Jeger=F/TR. HV=Open

Midtre bilde, summert resultat UNL.

Nederste bilde, klassedelt UNL. Jeger=liggende. HV=benk/liggende med frontrest.

Postet i Nyheter

NM Unlimited 500 poeng, NM F-Class FT/R og Open

Hadeland og Omægn Benkeskytterklubb har gleden av å invitere til NM i både UNL500 poeng samt NM i F-Class FT/R og Open helgen 12 og 13 mai på Flerbruksbanen til Ringerike Skytesenter ved Eggemoen, Jevnaker.

Nærmere stedsangivelse:

Fra E16 kjører man inn avkjørsel til Eggemoen flyplass og fortsetter fram til Cyberforsvarets anlegg og følger skilting videre til Ringerike Skytesenter. Ved skilt følger man veien til Flerbruksbanen, som vist på plantegningen. Ved skiltet så finnes det en større plass og folk henstilles til å parkere der og samkjører den siste 500 meterene opp da p-plassene er litt begrenset på standplass.

Søk opp «Vestre Buttentjern, Jevnaker» på gulesider, da er man ikke mange metrene unna.

Program:

Lørdag 12 mai skytes det NM i UNL500 i to klasser, liggende med tofot og baksekk samt sittende fra benk. Skytterene med beste resultat blir kåret Norgesmester, sølv og bronse, uavhengig av skytestilling. Det vil også premieres for beste resultat i begge klasser.

Det presiseres at for å kunne vinne en NM tittel så må skytter være betalende medlem i en klubb tilknyttet NBSF.

Klasse 1: Sittende i benk.

Klasse 2: Liggende på bakken.

Stevnet arrangeres som poengstevne.
Det skytes tre serier á 10 skudd (3×10 skudd) 12 minutter skytetid pr. serie.

Før første serie vil det gies 3 minutter ekstra for innskyting på gong. Deltagere bes om å stille på banen ferdig innskutt på 500 meter.

Se ellers benchrest.no for utfyllende regelverk.

Søndag 13 mai skytes det F-Class FT/R og Open på 600 meter.

Denne skytingen foregår liggende på bakken og F-Class skytes som poeng. Her skiller vi på FT/R ved at denne klassen har en kaliberbegrensing på .308 eller .223. Man skyter med fastmontert tofot og baksekk og vekten på riflen med alt påmonert begrenses oppad til 8.25 kg. Open klassen har fri kaliber, begrenset opp til og med .35 med en total tillat vekt på rifle og annet fast påmontert opp til 10 kg.

Det påpekes at lyddemper eller rekylbrems ikke er tillat, i henhold til internasjonal regelverk.

Det skytes tre serier á 10 skudd (3×10 skudd) 12 minutter skytetid pr. serie.

Før første serie blir det 12 minutter innskyting på gong og det vil bli gitt 2 minutter skyting på gong før start av serie 2 og 3.

Ingen sighter eller skyting på gong under tellende serie!

Spottekikkert kan brukes av den individuelle skytteren under tellende serie.

Skiven det skytes på er NBSF godkjent F-Class 500/600 skive

 

Se ellers benchrest.no for utfyllende regelverk rundt F-Class.

Innskyting starter begge dager kl. 09:00. Det vil bli mulighet til å få skutt seg litt inn på fredag 11 mai, uttover ettermiddagen. Nærmere info vil bli gitt. Gonger vil være tilgjengelig for skyting under begge stevnene.

Deltagere oppfordres til å ha med vindflagg om de ønsker å benytte dette.

Administrativt:

Stevneavgift er 250,- for UNL samt 250,- pr start i enten F-Class FT/R eller Open.

Betales til konto 2280.34.57445. Påmelding blir ikke gjennomført før betaling er registrert. Husk å føre på ditt navn samt «NM UNL og F-Class 2018».

Påmelding: (Trykk på «påmelding»)

Påmelding

Innkvartering:

Hadeland og Ringerike har flere alternativer, fra hoteller slik som Klækken Hotel og Torbjørnrud til campingplasser slik som Sløvika ved Jevnaker og kanskje mest aktuelt, Onsakervika camping sør for Hønefoss. Sistnevnte har flere gode hytter både med og uten dusj og ligger ca 25 km fra skytebanen.

Annet:

Toaletter, av utendørs typen, er å finne på elgbanen, som anvist på skyteanleggets hovedskilt.

Det vil ordnes med tønnegrill med kull som vil stå oppe bak standplass både på lørdag og søndag for de som måtte ønske å grille litt mat mellom slagene.

Velkommen til Hadeland!

OBS! Siste frist for påmelding og betaling settes til kl 0900, mandag 7 mai!

Påmelding og betalingsstatus

http://hobk.no/hobk/aktiviteter/konkurranser/buttentjern/2018-2/12-13-mai/pamelding/1650-2/

Postet i Buttentjern, Nyheter, Skyting

Stevne-kalenderen vår er klar.

Hei.

På forrige møte så bestemte vi oss for å avholde disse stevnene i år. I tillegg kommer kanskje Numedal-stevnet, men det er ikke avklart ennå. Vi har søkt NM status på samtlige stevner. Mere detaljer, og påmelding osv kommer senere. Nå har vi endelig fått en super plass å skyte på, og alt er på stell for å kunne avholde stevner, uten alt for mye arbeid og med tak over hodet. Nå ligger ballen der, for oss, til å skape mere aktivitet. Vi kommer til å trenge en del hjelp under disse stevnene, men det kommer vi også tilbake til.

Følg med, og sett av datoene!

MVH

Styret.

 

Postet i Buttentjern, Nyheter, Skyting

Årsmøte-innkallelse for 2017.

Vi innkaller herved til årsmøte for 2017! (se dokument)

Jeg får ikke bekreftelse på lån av lokale før i morgen kveld (4/1), og må kanskje endre på dette. Men håper det går i orden!

Håper flest mulig tar seg tid til å ta en kopp kaffe etter skytingen, og blir med på årsmøte, slik at vi kan få litt innspill. Vi har planer for noe høyere aktivitet i 2018, med bla stevner.

Vel møtt!

Styret.

Årsmøte HOBK for 2017

Postet i Buttentjern, Nyheter

500m UNL skiver.

Hei.

Fikk mail fra Magne Landrø AS, ved Tommy Johansen, og de forteller at de nå har 500m UNL skiver på lager!

 

Arild.

Postet i Nyheter

Ny terminliste over treningsdager på Buttentjern!

Hei.

Sorry, for treghet i «systemet», men nå skal terminliste for sommeren frem til jakta være å finne i kalenderen.

I morgen, onsdag 19/4, begynner byggearbeidet med å reise standplasshuset på Flerbruksbanen (600m), og vi håper å ha så og si ferdig hus før ferien. Det kan hende at jeg ber om at noen fra HOBK stiller på dugnad hvis forholdene tilsier det, men det kommer jeg tilbake til.

Når banen blir ferdig så vil det bli lettere å benytte flere treningsdager igjennom sommerhalvåret.

Arild.

Postet i Buttentjern, Nyheter, Skyting

Resultat – Numedal 2017 – NM 500 UNL – Poeng

Klasse 1
Klasse 2
NM

Beste serie klasse 1: Fredrik Nor – 99 4X
Beste serie klasse 2: John Olav Nordby – 100 2x

Takk til våre sponsorer:
A-tec. Jakt & Friluft, Mange Landrø AS, Schou og Skytterlinken

Postet i Numedal, Nyheter, Resultater, Skyting

Årsmøte 2016

Årsmøte for 2016
Hadeland & Omægn Bænkeskytterklubb,
Ringerike skytesenters Elgbane, Lørdag 4. Mars 2017 kl 13.00.

Les mer ›

Postet i Nyheter