Meny Lukk

Referat fra Blakergruppa.

Hei,
Det ble den 8/9-13 avholdt møte i gruppa som har ansvaret for HOBKs aktiviteter på Blaker skytebane. Tilstede var John Flatby, Magnus Mørk, Alexander Bugge, Arild Støen og Øyvind Michalsen.
Gruppa består av:
Øyvind Michalsen (Leder)
John Flatby (Kontakt/Blaker Skytterlag)
Alexander Bugge
Magnus Mørk
Fredrik Nor
Lars Knutson

Det ble vedtatt at vi skal ha trening på Blaker en gang i måneden frem til jul. Følgende datoer er satt opp:
21 eller 22 september (dette avhenger av når Blaker Skytterlag skal ha sin dugnad, de har planlagt enten denne helgen, eller helgen 28/29 september).
26 eller 27 oktober, Klubbstevne. Nærmere info kommer.
23 eller 24 november
Det er også planlagt et klubbstevne i romjulen, nærmere info kommer.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan banke datoene da Blaker skytterlag har førsterett på bruk av banen. Derfor kan det være at vi i kort tid før oppsatt trening/stevne kan være nødt til å kansellere. Men vi har som mål å kunne opplyse om trening to uker i forveien, forhåpentlig vet Blaker Skytterlag om banen er opptatt eller ikke da. Blaker Skytterlag har gode inntekter fra å leie ut skytterhuset, det er ikke tillatt å skyte så lenge det er aktivitet i skytterhuset.

Det er viktig å merke seg at det er kun Blakergruppa v/John som skal ha kontakt med skytterlaget ang treningstider. Skytterlaget ønsker ikke at noen andre tar kontakt ang HOBKs aktiviteter på banen.

Øyvind