Meny Lukk

Årsmøte 2016

Årsmøte for 2016
Hadeland & Omægn Bænkeskytterklubb,
Ringerike skytesenters Elgbane, Lørdag 4. Mars 2017 kl 13.00.


AGENDA ÅRSMØTE:

Sak 1: Åpning av årsmøtet og godkjenning av dagsorden.

Sak 2: Valg av dirigent og referent.

Sak 3: Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen.

Sak 4: Valg av to personer til tellekorps

Sak 5: Årsberetning fra styret

Sak 6: Regnskap for 2016.

Sak 7: Budsjett for 2017.

Sak 8: Kontingentjustering?

Sak 9: Innkomne saker. (se ev eget ark på møtet)

Sak 10: Valg.

Styret(alle verv er for 2 år, unntatt valgkomitee og revisor):
Leder: Arild Støen 1 år Ikke på valg
Nestleder: John Flatby 2 år På valg
Kasserer: Magnus Haugerud 2 år igjen På valg
Magnus Mørk 2 år igjen På valg
Tord Strandvik 1 år Ikke på valg
Varamann: Fredrik Nor. 1 år Ikke på valg
Valgkomitè(1år):
Øyvind Michalsen 1 år På valg.
Valgkomite 2 1 år På valg.
Revisor(1år): Lars- Ola Tveito. 1 år På valg.

MERK!
Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende, innen 14 dager før årsmøtet.
For styret
Arild Støen