Meny Lukk

Årsmøte for 2015, lørdag 20 februar, kl 14.00, på “elgbanen” på Ringerike skytesenter.

Årsmøte for 2015
Hadeland & Omægn Bænkeskytterklubb,
Ringerike skytesenters Elgbane, Lørdag 20. Februar 2016 kl 14.00.
AGENDA ÅRSMØTE:

Sak 1: Åpning av årsmøtet og godkjenning av dagsorden.

Sak 2: Valg av dirigent og referent.

Sak 3: Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen.

Sak 4: Valg av to personer til tellekorps

Sak 5: Årsberetning fra styret

Sak 6: Regnskap for 2015.

Sak 7: Budsjett for 2016.

Sak 8: Kontingent.

Sak 9: Innkomne saker. (se eget ark på møtet)

Sak 10: Valg.

Styret(alle er for 2år unntatt valgkomitee og rev):
Leder: Arild Støen 2 år På valg
Nestleder: John Flatby 1 år(justering) På valg for 1år
Kasserer: Magnus Haugerud 1 år igjen Ikke på valg
Magnus Mørk 1 år igjen Ikke på valg
Tord Strandvik 2 år På valg
Varamann: Fredrik Nor. 2 år På valg
Valgkomitè(1år):
Erlend Gravningsmyhr 1 år På valg.
Øyvind Michalsen 1 år På valg.
Revisor(1år): Lars- Ola Tveito. 1 år På valg.

MERK!
Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende, innen 14 dager før årsmøtet.
For styret
Arild Støen