Meny Lukk

Årsmøteinnkallelse for 2014.

Årsmøte for 2014
Hadeland & Omægn Bænkeskytterklubb,
Ringerike skytesenters Elgbane, Lørdag 7. Februar 2015 kl 15.00.
AGENDA ÅRSMØTE:

Sak 1: Åpning av årsmøtet og godkjenning av dagsorden.

Sak 2: Valg av dirigent og referent.

Sak 3: Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen.

Sak 4: Valg av to personer til tellekorps

Sak 5: Årsberetning fra styret

Sak 6: Regnskap for 2014.

Sak 7: Budsjett for 2015.

Sak 8: Kontingent.

Sak 9: Innkomne saker. (se eget ark på møtet)

Sak 10: Valg.

Styret (2 år):
Leder:                Arild Støen – 2 år – ikke på valg (1 år igjen).
Kasserer:          Magnus Haugerud – 1 år – på valg.
Styremedlem: John Flatby – 2 år – ikke på valg (1 år igjen).
Styremedlem: Lars Knutson – 1 år – på valg.
Styremedlem: Tord Strandvik – 2 år – ikke på valg (1 år igjen).
Varamann:      Fredrik Nor – 2 år – ikke på valg (1 år igjen).
Valgkomitè:    Alexander Bugge –  1 år –  på valg.
Valgkomitè:    Øyvind Michalsen – 1 år – på valg.
Revisor:           Lars-Ola Tveito – 1 år – på valg.

MERK!
Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende, innen 14 dager før årsmøtet.

For styret
Arild Støen