Meny Lukk

OBS, OBS! Gjennomgang av medlemsregisteret i HOBK, grunnet overgang til nytt system i regi NBSF!

Til alle medlemmer!

I disse dager har vi en gjennomgang av vårt medlemsregister, sammen med Norges Benkeskytterforbund (NBSF). Frem til nå så har det vært praktisert litt forskjellige innkrevningesrutiner ang medlemskontingenten i HOBK, både med og uten NBSF’s del inkludert. Dette har vært arbeidskrevende og vanskelig å holde skikkelig styr på, og nå på har det vært innkrevd to forskjellige medlemkontigenter; èn for HOBK, og èn for NBSF. Dette har ikke fungert bra nok, og noen har betalt på ett sted, med ikke det andre og vise versa.

Nå har NBSF inngått en avtale med en 3’dje part, som skal ta seg av medlemslister, innkrevning av kontingenter, osv, og klubbene har fått tilbudet om å bli med på dette. Etter litt diskusjoner ang løsningen, og en avregning på hva dette vil koste oss, så har HOBK sagt ja til å bli med på denne ordningen. Dette koster ikke HOBK mere enn en konvolutt og et frimerke, og vi slipper å bruke mye tid på dette registeret. I 2014 så skal alle ha fått medlemskort fra NBSF tilsendt elektronisk. Hvis ikke: TA KONTAKT MED NBSF!

DERFOR:

Ber jeg ALLE om å ta en gjennomgang av sitt medlemskap i HOBK. Sjekk at personalia stemmer, mail, tlf, adresse, osv inn imot NBSF. Det var mange på listen som vi oversendte NBSF, som ikke var kjent for dem. Disse blir slettet hvis de ikke gir lyd fra seg. Det har blitt sendt ut info mail om dette til de det gjelder, men mange mailadresser var ugyldige osv.

Det vil bli sendt ut en mail til alle som jeg har på min mailingliste, i dag 8/7-14, for at dere kan kryssjekke om dere er registrert. Dere som IKKE får denne mailen, må ta kontakt!!

Fra og med 2015 vil dere kun få èn medlems-giro. Den kommer fra NBSF, og vil bety at dere er medlemmer av NBSF avd HOBK. Derfor MÅ registeret være i orden før den tid.

Inn og ut-melding av klubben vil heretter skje igjennom NBSF hjemmeside!

Håper dere har forståelse for denne “opprensken” som vi føler var nødvendig, og håper dette vil bli mye mere oversiktlig for alle på sikt!

God sommer!

 

MVH

Arild.