Meny Lukk

Litt info fra HOBK

Hei.

Det har vært litt stille nå en periode, bortsett fra de av oss som har vært litt rundt for å skyte konkurranser. Konkurranser, litt tid med den vi bor sammen med osv, får ta skylda for at det er lenge siden det har vært noe organisert skyting. Skytesjefen på Blaker (John), har også mått prioritere litt andre ting i en periode. Men vi skal snart få på plass en dag, og det kommer vi tilbake til.
Vi planlegger også et «Åpent Klubbmesterskap i F-class» i løpet av sommeren, bare vi får på plass en dato som bane er ledig.(Blir kringkastet så fort dato er klar.)
Vi trenger snart noen nye selvanvisere (gonger) ute på Blaker, i tillegg til noen nye kroker. Så de som har mulighet til å få til noe må bare trå til. Vi hadde et par muligheter for å skaffe stål, men det har ikke gitt noe avkastning ennå.

Så litt info om «Buttentjern» skytebaneområde (på Eggemoen, mellom Hønefoss og Jevnaker):
De fleste vet sikkert at jeg i mange år har arbeidet med å få tilgang på en skytebane i Hadelandstraktene, og at det er i litt i den forbindelse at klubben faktisk har oppstått. Jeg har ønsket å samle vår sport i en klubb, der vi kan få fast tilgang til skytebane som vi kan skyte ut til min.500m, med en sosial ramme rundt det hele. Og ha muligheten til å kunne få være med som en ressurs i et skyteanlegg, og ha muligheter til langholdsskyting, Benchrest, F-class, osv. Nå har vi forøvrig fått til mye bra allikevel, takket være de som har blitt med meg i styret, og jobber for samme sak. Ikke minst John, som har vært døråpneren inn i mot Blaker Skl og vårt lån av deres bane. Det var når denne muligheten åpenbarte seg at det ble aktuelt å kjøre oppstart på klubbe, da vi nå hadde et samlingspunkt og et sted der vi kunne få møtes.

Vi var godt på gli opp i mot Lygna skytebane, men der fant plutselig banemesteren ut at dette ville han ganske enkelt ikke ha. Hvorfor, har ikke vært mulig å få ut av noen, og saken har blitt trenert uten sidestykke. Jeg har jobbet i mange år med dette, og trodd at jeg har fulgt saksgang og at dette bare måtte ta sin tid. Jeg ville ha alle tillatelser på plass FØR vi begynte, slik at ikke dette skulle slå oss i bakhodet og ødelegge for oss i ettertid. Men dette har jeg nå bare måtte innse at er så tung materie, at jeg ikke orker å jobbe mere for det alternativet.
Jeg sitter selv i et styre for et andelslag bestående 4 Jeger og Fiskeforeninger(BJAL), som sammen med Randsfjord Skl og Ringerike pistolklubb, tar over hele Forsvarets skytefelt på Buttentjern (RISØ, på militært språk). Her har jeg i 7 år drevet lobbyvirksomhet og snakket varmt om vår sport, og sørget for at vår sport ikke skal glemmes oppi det hele, hvis det skulle bli en mulighet for langholds-skyting der oppe. Det kan tyde på at dette nå bærer frukter.

Det som skjer oppe i dette området nå, er:
-det eksisterer allerede både en 100m, og en 200m elektronisk DFS bane der.(Randsfjord Skl)
-det eksisterer en pistolbane der.(Ringerike Pistolklubb)
-det bygges helt ny JFF jegertrap-bane der, som også skal utvides til skeet etterhvert.(BJAL)
-det bygges helt ny JFF-riflebane der, med 10 elektroniske skiver på 100m og løpende viltmålbane.(BJAL)
-i tillegg til disse banene, så eksisterer det en bane til, som kalles «stripeskytebanen», som BJAL også har fått dispensasjonsretten over. Og her er det mange muligheter!
Denne banen har det blitt bestemt at skal være åpen for de fleste skytegrener, uten å gjøre inngrep som utestenger andre. Både Randsfjord Skl og HOBK har meldt sin klare interesse for langholds-mulighetene i denne banen. Her har Randsfjord Skl ryddet skog og fått til et hold ut til 550m, for sin feltskyting, og jeg og Erlend var oppe i går og ytterligere ryddet litt i småskogen bak, og fått 620m, med solid kulefang bak. Mulig at holdet kan strekkes til nærmere 650m, men det får vi se på etter hvert. I denne banen kan de nå virke som vi har fått aksept for at det skal bygges en enkel standplass, bestående av betongelementer, og et enkelt tak over. På siden av standplassen skal det settes opp varmebu (oppholdsrom), der f.eks lading kan foregå osv. Fra denne standplassen kan det skytes fra benk, eller liggende, på alle hold helt ut til over 600m. På framsiden av rifle-standplassen vil det antakelig bli standplass for en avlastningsbane for Skeet, til bruk ved eventuelle stevner der èn bane vil bli for lite kapasitet. Pistolklubben vil ha en feltløype i området, og det KAN også bli aktuelt med noe bjørneskyting der. Så denne banen vil bli en multi-bane for; jaktfelt, BR, langhold, felt, pistol, skeet, angripende bjørn osv.
Jeg har en skriftlig søknad inne, der vi offisielt ytrer vårt ønske om å få lov til å være med på den oppbyggende fasen i denne banen, slik at vi kan få en fast plass for vår skyting, med ev faste dager for vår aktivitet, og muligheter for økt aktivitet ang stevner osv. I dette anlegget så har det foreløpig ikke vært brukt penger, så det er derfor jeg mener at muligheten for oss til å bli med her, er en unik mulighet nå. Hva som eventuelt må til, vites ikke ennå, men det kan være litt dugnadshjelp, være med på små investeringer, eller ganske enkelt ta ansvaret for driften av langholdet f.eks…..? Jeg vet ikke ennå, men dette er reelle tanker, ut fra hva jeg har oppfattet ut fra samtaler med mine kollegaer i styret i BJAL.
Ang. Blaker, så har jeg hele tiden vært klar på, at jeg personlig, overhode ikke ønsker å gå bort fra vårt glimrende tilbud der hos dem. Jeg ønsker at det kan eksistere som det gjør i dag, og det er ingenting i veien for at vi har to baner vi kan arrangere våre skytinger på, men jeg har også vært klar på at jeg fortsatt har jobbet for et tilbud i regionen her, rundt Hadeland. Vi er et styre i HOBK, og jeg har forøvrig intet mandat til å «ordne opp» alene.
Jeg håper at dette var nyttig, og litt hyggelig, sommerlesning for våre medlemmer, og at jeg har medlemmenes støtte i ryggen i den jobben jeg gjør.
Jeg lover å komme med tilbakemeldinger så fort vi kan få tilgang til å prøveskyte litt på Buttentjern. Etter det jeg har forstått, så henger det bittelitt på en offisiell overtakelse av anlegget fra kommunen, og litt småtteri, før alt er på plass.

HUSK, HUSK:
 VIL MINNE OM Å BETALE KONTINGENTEN FOR 2012, DA DET ENNÅ ER NOEN SOM IKKE HAR BETALT!

På tampen vil jeg bare få si; at det lov å ta initiativ, komme med forslag om aktiviteter og kjøre i gang. Ikke bare vent på at noe skal skje!
Ta gjerne kontakt med Tord (tord(at)strandvik.net) også, hvis det er ting som ønskes på vår hjemmeside.

Ønsker alle en glovarm og fin sommer!

-Arild